Tips and Faq

"The do's and the do not's"

Frequently asked questions

Het alarmsysteem wordt aangeschakeld door middel van de "gebruikers code + 2" in te voeren voor ARM-AWAY stand en "gebuikerscode + 3" voor ARM-STAY modus. Het alarmsysteem kan uitgeschakeld worden door "gebruikerscode + 1" in te toetsen. Ingeval de gebruiker een remote heeft kan het alarmsysteem worden aangeschakeld door op de eerste knop te drukken (met een sleutelicoon geprint erop). Het syteem kan worden uitgeschakeld door op de tweede knop te drukken.
De eerste stap is om te kijken als de ready lamp aangaat. Indien de alarm systeem niet ready is, kan het niet aangeschakeld worden. Indien een zone problemen geeft kan de gebruiker overgaan tot het raadplegen van de alarmcentrale. Intussen kan die zone bypassed worden door "gebruikerscode + 6 + zone nummer"in te voeren.
Ja, de gebruiker is nog 4 uren na de stroomuitval beveiligd.
Did you find what you need?

If you want additional information or something you have not seen at this page, feel free to reach out.
Contact us

Security tips

  • Be alert and aware!.
  • Display Confidence.
  • Leave lights on, especially in unfrequented parts of the property.
  • Trust your instincts.
  • Always check your security system before leaving the premises.
  • Ask for a security system service at least once a year.
  • Ask for help.

Read more